Image

Despre DiTEMP

DiTEMP este un proiect european co-finanțat prin Programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Este un efort comun a patru universități, o fundație universitară și un IMM, care urmărește să exploreze impactul transformării digitale pe piața muncii în anumitor domenii. Proiectul va oferi un model de intervenție, alături de instrumente care să sprijine integrarea aspectelor importante și critice ale transformării digitale în curriculum-ul din învățământul superior, promovând astfel angajabilitatea studenților.

Transformarea digitală (DX) este un proces de schimbare continuă bazat pe tehnologie, care influențează companiile și întreaga societate, este vorba despre adoptarea de tehnologii disruptive pentru a crește productivitatea, crearea de valoare și bunăstarea socială.

Transformarea digitală (DX) este un proces de schimbare continuă bazat pe tehnologie, care influențează companiile și întreaga societate, este vorba despre adoptarea de tehnologii disruptive pentru a crește productivitatea, crearea de valoare și bunăstarea socială.

Automatizarea a avut și are un impact important asupra pieței muncii în ceea ce privește timpul investit în muncă. Deși până acum acest fenomen a afectat în special angajații slab calificați, noile procese tehnologice și de afaceri afectează și posturile pentru profesioniști cu calificare medie și înaltă, care sunt posturi tipice pentru absolvenții de studii superioare. Mai mult, a fi antreprenor sau liber profesionist în era digitală necesită un nivel mai ridicat de competențe digitale și o înțelegere solidă a tendințelor de transformare digitală de-a lungul timpului, în afaceri și în societate.

Proiectul DiTEMP reduce acest decalaj și dezechilibru prin dezvoltarea de instrumente relevante și materiale de învățare pentru două niveluri:

 • Al educatorilor, profesorilor și consilierilor în carieră pentru a le crește gradul de conștientizare privind impactul transformării digitale în domeniile lor de cunoaștere și pe piața muncii. 
 • Al studenților, pentru a-și crește capacitatea de a gestiona schimbările rapide din viitoarele lor domenii de carieră, datorate transformării digitale, susținând astfel angajabilitatea acestora.

Proiectul va dezvolta ghiduri pentru integrarea competențelor privind transformarea digitală în curriculum și în domeniile academice, în 5 limbi (engleză, greacă, italiană, română și spaniolă).

Materialele de învățare DiTEMP includ:

 • Un cadru care oferă exemple cu rezultate ale învățării legate de transformarea digitală și care poate fi aplicat în diferite programe de studii și cele mai eficiente metode de predare potrivite acestuia acesta. 
 • Un model de proiectare pentru universitățile participante cu privire la modul de integrare a cadrului mai sus amintit în programele, alături de ghid „Cum să faci” cu acces deschis și disponibil public. 
 • Setul de instrumente DiTEMP pentru profesori și educatori despre cum să integreze conceptele de transformare digitală în predarea lor obișnuită. 
 • Un pachet de învățare modular pentru ca studenții să înțeleagă ce este transformarea digitală și să fie „pregătiți pentru digital” în domeniile psihologiei, patrimoniului cultural și turismului, afacerilor și educaț

 

Materialul de învățare online este accesibil gratuit în engleză, greacă, italiană, română și spaniolă.

Proiectul DiTEMP se desfășoară din noiembrie 2019 și până în octombrie 2021.

 

* Toate materialele de învățare vor fi disponibile în curând în meniul Rezultate.

 

Grupuri țintă: Cine sunt beneficiarii proiectului?

Grup țintă principal: 

 • Profesori și studenți din Învățământul Superior;
 • Consilierii de carieră și personalul de sprijin din Universități

Grupuri țintă secundare: 

 • Manageri ai instituțiilor de învățământ superior
 • Coordonatorii departamentelor din facultăți
 • Coordonatorii de servicii și alte structuri din Universități;
 • Decanii și prodecanii;
 • Organizații și firme;
 • Consilieri în carieră, formatori VET, formatori pentru educația adulților;
 • Inițiatorii de politici în educaț

Cine implementează DiTEMP

Proiectul DiTEMP reunește 6 parteneri din 4 țări UE (Italia, Grecia, România și Spania) combinând cunoștințele din domeniile învățământului superior și modul în care acesta este conectat cu piața muncii, cu expertiză în dezvoltarea carierei și a competențelor, inclusiv cele digitale.

Proiectul este coordonat de Universitatea din Padova din Italia.


Vedeți profilurile partenerilor DiTEMP în meniul Parteneri.

partners

Cunoaște
partenerii

partners

Citește
rezultatele

partners

Parcurge
noutățile

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be  held responsible for any use which may be made of the information contained therein.